2

3

4

1

man

Marka e parapëlqyer
e profesionistëve

BENMAN TOOLS janë në krye të tregut të
veglave Premium & Profesionale

Veglat profesionale BENMAN dallohen për:
  • rezistencën e tyre të pakrahasueshme
  • cilësinë unike të prodhimit dhe të materialeve
  • dizajnin e tyre unik modern
  • çertifikimin për standardet ISO 9001:2015

Vegla dore & Pajisje
ndihmëse

N jë gamë e plotë e veglave profesionale të dorës që janë prodhuar për profesionistë që kërkojnë rezultate pune superiore dhe rezistencë
Aksesorë të pajisjeve të furnizimit me energji

1

2

Aksesorë të pajisjeve
të furnizimit me energji

A ksesorë inovativë që mund të amplifikojnë performancën në vendin e punës, të krijuara pas njëstudimi të thelluar të tregut për sa i përket nevojave të klientëve

Vegla kopshtarie

V ariacion i madh veglash kopshtarie që lehtësojnë çdo punë në kopshtin tuaj, nga mbjellja e deri tek tëharrja, nga punimi i tokës e deri tek pastrimi i gjetheve

3

4

Vegla bujqësore

D etyrë e rëndë, i bën veglat e farkëtimit të jenë të shumëllojshme për disa fusha të përdorimit, që e bën çdo punë bujqësorë të duket më e lehtë

Pajisje të sigurisë

N jë rang i rëndësishëm produktesh, të pajisura me të gjitha çertifikimet e nevojshme për kërkesat tuaja profesionale!

5

6

Vegla për lyerje

R olo që garantojnë rezistencë të shkëlqyer dhe rezultate të përsosura në çdo lyerje profesionale.