histyory_3

histyory_4

histyory_1

histyory_2

História 3 generácií v odvetví
výroby náradia

V súčasnosti, po 3 generáciách úspešného manažmentu, sa spoločnosť Benman Tools pýši bezprecedentným
rastom v kategóriách produktov, predaji, exporte a oblasti personálu. Naše produkty sa predávajú v mnohých
krajinách na celom svete a našu predajnú sieť rozširujeme pridávaním rastúceho počtu spokojných zamestnancov.

history